Škola Breaku – zastúpená pod o.z – I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity

Kresánkova 1
84105 Bratislava
IČO: 42356075
DIČ: 2023977681

Bankové spojenie: SK1283300000002500735731
Tréning Dúbravka Tréning Petržalka

Image

Roman Šamudovský a.k.a DexterTelefón: +421 948 161 489


E-mail: dexter@skolabreaku.sk


Tréningy v Dúbravke

DK Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava


Tréningy v Petržalke

PENGYM Petržalka, Wolkrova 47, 85101 Bratislava